Monthly Archives: December 2013

#OOTD

Standard

Pag-ibig ay parang damit

Iba-iba’ng porma, ngunit

Ilang beses mang magpalit

Kung sa’n sanay, dun babalik.

Advertisements